A Keresőhálót készítették
Letölthető PowerPoint prezentáció

A Keresőháló használata

A Keresőháló segítséget nyújt használójának abban, hogy az ismert internetes keresőkkel végzett, betűsorra alapozott keresést megelőzően összeállíthassa azt az értelmileg odaillő keresőkifejezést, amely a legnagyobb valószínűséggel vezet azoknak a honlapoknak, weboldalaknak a megtalálásához, amelyekre a felhasználó valóban kíváncsi.

A Keresőháló abból a célból lett kifejlesztve, hogy segítségével annak használója értelmi-tartalmi keresést végezhessen a pusztán betűkarakter-sorra, szóalakokra korlátozott, sok hamis találatot eredményező hagyományos keresésekkel szemben. A Keresőhálót úgy állítottuk össze és szerkesztettük meg, hogy a benne megtalálható szavakat jelentésük vagy jelentéseik szerint csoportosítottuk. Ez azt jelenti, hogy a Keresőháló használója nemcsak hagyományos rokon értelmű kifejezéseket, hanem, eddig nem reprezentált módon, a szófajában és stílushatásában ugyan eltérő, de a nyelvi kommunikáció során (tehát beszéd közben, használatában, értelmileg) azonos, és így egy jelentésen belül felcserélhető szavakat is talál benne - egy szerkezeti egységen belül. Pl. melléknév-ige-főnév: nagyon jó/szép (mn) - nagyon tetszik (ige); nagyon király (fn). Ezt követően a jelentéseket kézi beavatkozással, de elektronikus úton (kattintásra) elérhetően összekötöttük egymással.

Így alakult ki egy ezidáig nem létezett, egyedülálló, úgynevezett jelentésalapú (szemantikailag működő) nyelvi hálózat - a jelentésekbe sorolt szavak nyelvi hálója. A hálózatot létrehozó kapcsolódások, elektronikus kapcsolatok (idegen szóval: linkek) olyan szempont szerint lettek bekódolva, hogy azok az adott jelentésnek a (nyelvi kommunikációt modellező) hálóban elfoglalt helyét legmarkánsabban jelöljék ki, tehát csillag alakban meghatározzák a jelentésegységen belül felsorolt szavak, kifejezések használati és fogalomkörét, tartalmi-fogalmi jegyeit (pl. a szafari szóval kijelölt jelentés kapcsolódásai a hálózatban: utazás; szabad; vadállat; között). A használó ebben a hálóban közlekedhet a minél pontosabb keresőkifejezés megtalálása céljából, annak összeállítása érdekében.

A Világháló dokumentumainak túlnyomó többsége nincsen tartalom szerint katalogizálva, felcímkézve. Ezért a használó, az Ön feladata, hogy első lépésben a Keresőháló segítségével azonosítsa a szó mögött meghúzódó jelentést, majd a keresés körét leszűkítse az Önt érdeklő témára - további (azonos szinten kapcsolódó, azaz rokon értelmű, illetve jelentés, fogalomkör alapján, távolabbról kapcsolódó) szavak megadásával.

A Keresőháló jelenleg a Google internetes keresőnek tud automatikusan adatot küldeni, de a kiválasztott szavak természetesen bármilyen más keresőbe is beírhatóak.

Tegyük fel, hogy különféle számítógépes programokat ismertető weboldalakat szeretne találni. Az alábbi módon pontosíthatja a kereső számára a lekérdezést:

1. A bal felső sarokban lévő beviteli mezőbe beírt szóval keresse ki a szót tartalmazó jelentésközpontokat. Pl.: program.

2. Megjelenik a szót tartalmazó jelentésközpontok (azonos jelentés köré szerveződő szavak) listája. Az egyes jelentésközpontok tartalmát egy rövid szinonimasor (ún. vezérszók v. hívószók sora) illusztrálja, a sorokat egymástól pöttyel megkülönböztetve. A felsorolt jelentésközpontok közül kattintson arra, amelyik értelmében a beírt szót használta, azaz arra, amelyik a kívánt témáról szól.

A példánknál maradva az ötből itt a negyedik jelentésközpont lesz a megfelelő.

3. A kívánt jelentésközpontra kattintva, a jelentésközpontok listája alatt megjelenik annak teljes szövege, kibővített információkkal és a hálózatban való közlekedés további lehetőségeivel: azaz a rokon értelmű szavak sora, amelyek kattintással ugyancsak lekérdezhetőek (más jelentésükben természetesen más találati eredményt is hozva), valamint a járulékos szótári információk és az ide kapcsolódó egyéb jelentésközpontokhoz vezető linkek. A jelentésközpontra legjellemzőbb (azt legmarkánsabban kijelölő-képviselő) szó vagy szavak zöld színben jelennek meg, ezek az ún. vezérszók.

A: A teljes jelentésre (jelentésközpontra) vonatkozó általános információk: szófaj (grammatikai szerep), szaknyelvi besorolás (tág használati és fogalomkör), stílus (stiláris megjelölés, stílushatás), a használatot segítő szerkesztői megjegyzés, értelmezés (Kire, mire mondjuk? Kire, mire vonatkoztatva?). A rövidítések feloldása az egérrel a rövidítésre állva egy buborékban jelenik meg.

B: Közelebbi kapcsolódások - rokon értelmű vagy az adott beszédhelyzetben kicserélhetően használható szavak, kifejezések, a jelentésközpont tulajdonképpeni közepe, magja. A stílusban eltérő (pl. szleng, bizalmas, durva, választékos, népies), értékítéletet kifejező (negatív, pozitív, semleges, elítélő, pongyola) vagy a közlendőt más nézőpontból, más logika szerint szemlélő (előzmény, következmény), illetve a jelentést más grammatikai megközelítésből, más felépítéssel (pl. főnév, melléknév, ige) kijelölő szavakat és kifejezéseket megkülönböztető megjegyzések jelzik, amelyek az egérrel a szóra állva egy buborékban jelennek meg.

Megjegyezzük, hogy a szinonimák (rokon értelmű kifejezések) is a hálózatba vannak kötve, tehát azokra kattintva azokat a jelentésközpontokat tudjuk lekérni és legyűjteni, amelyekben az adott szó egyéb jelentéseiben is szerepel. Mindez azért lényeges, hogy a használó az olykor bizonytalanul induló keresés folyamán (mikor maga sem biztos az általa fejben keresett jelentést kijelölő szóban), akkor is a számára legmegfelelőbb jelentésközponthoz, illetve annak szavaihoz juthasson - a minél pontosabb beazonosítás és találati eredmény elérése érdekében.

C: Távolabbi kapcsolódások - a jelentéshez a hálózatban logikailag, csillag alakban kapcsolódó szavak, kifejezések. Rákattintva megjelennek azok a jelentésközpontok legyűjtve, amelyek tartalmazzák az adott kifejezést.

A távolabbi kapcsolódások oszlopban megjelenő szavak a jelentéshez kapcsolható használati és fogalomkört, valamint a tartalmi-fogalmi jegyeket jelölik ki, az adott jelentést mintegy csillag alakban, mátrix-szerűen körülölelve. Viszont ez a hierarchikus elrendezés csak az adott jelentés szempontjából, a keresés ilyen fókusza felől igaz, egyéb lekérdezésekben akár ezek a szavak is állhatnak a keresés középpontjában, így a hozzájuk kapcsolódó linkek is ahhoz igazodnak.

D: Példamondatok - a jelentésközpont szavainak használatát szemléltető, segítő mondatok vagy kifejezések (kontextus, beszédkörnyezet).

A példamondatok nagyban segítik a jelentés, a szó (adott jelentésének) beazonosítását. Amiért a példamondatokban szereplő szavak zöme mégsem szerepel az élő linkek (és keresőszók) között, az az, hogy a példamondat egyéb szavai a hálózat szempontjából általában redundánsak, feleslegesek, mert nem mindig választják el az adott jelentést egy másik jelentéstől, használati körtől.

A szafari példájára visszautalva: egy kalandos szafarin ismerkedtünk meg; az afrikai szafari során láttunk oroszlánokat és elefántokat is; stb. típusú példák a jelentéskört kijelölik ugyan (ezért nagyban ötletadóak a további kereséshez), viszont a bennük szereplő szavak nemcsak ezt az utazási formát jelölhetik, azaz nem kellően objektívek a hálózatban. Pl. izgalmas, kalandos, különös – jellemző, de lehet más út is az; oroszlán, elefánt – jellemző, de lehet állatkerti is; Afrika, Szahara - jellemző, de nem feltétlenül erre a helyre igaz csupán ennek az utazásnak, kirándulásnak, kutatásnak a formája (pl. szafaripark a világ nagyvárosainak közelében).

Ezzel szemben a Keresőhálóba kötött szafari kapcsolódásai a kizárólag erre a jelentésre korlátozott, ezt megszorító-kijelölő nyelvi elemek együtteséből állnak. Azaz a szafari-ra legjellemzőbb példamondat szavakra-jelentésekre szabdalása, ezek elvonásai, távolabbi kapcsolódásai: utazás; szabad; vadállat; között. Ugyanez nyelvi formába öntve, példamondatszerűen pedig: a szafarit a szabadon levő vadállatok között megtett útra mondják. Ez a szerkesztési koncepció és gyakorlat, a szükséges és elégséges egysége jelenti a Keresőháló adatbázisának nyelvészeti megalapozottságát, objektivitását.

E: Közvetlen jelentéskapcsolat - közvetlen link egy értelmileg kapcsolódó másik jelentésközpontra. Az értelmi kapcsolat fajtáját az első oszlopban lévő rövidítések jelzik. A rövidítések feloldása az egérrel a rövidítésre állva egy buborékban jelenik meg.

4. A jelre kattintva veheti fel a szavakat a keresőkifejezésbe. A jobb oldalon lévő Google-ablakban megjelenő szavakat a +, / és - szimbólumok alatt lévő választókapcsolókra kattintva rendezheti keresőkifejezésbe. Ha utólag mégsem kívánja használni a szót a keresésben, akkor a szóra kattintva törölheti azt a listából. Az utolsó sorban lévő üres mezőbe saját maga is beírhat egy másik szót, esetleg egy alapalakban már meglevő keresőszót is, annak toldalékolt változatában (pl. névszó esetén tárgyragos, birtokos személyjeles, többes számú stb. alakban). A keresőszóra kattintva csak a kiválasztott szó, a Törlés gombra kattintva viszont az összes addig kiválasztott kifejezés törlődik a listából.

ÉS-kapcsolat:

Ez a szó feltétlenül szerepeljen a keresett weboldalon.

VAGY-kapcsolat:

Az így megjelölt szavak közül legalább egy szerepeljen a megtalált dokumentumokban, a többinek nem kell feltétlenül ott lennie.

NEM-kapcsolat:

Olyan weboldalat keressen, ahol ez a szó nem szerepel (a keresésből való kizárás).

Az alapértelmezett kapcsolat az ÉS. A fenti példában tehát keressük azokat a weboldalakat, amelyek tartalmazzák a program és az alkalmazás szavakat, de amelyeken NEM szerepel a műsor szó. (Kizárva ezzel pl. a rádió és televízió programjairól szóló weboldalakat.)

5. A keresés elindításához kattintson a Google ablakában levő „Keresés” gombra. A találatok listája egy új böngészőablakban nyílik meg.

Reméljük, hogy szolgáltatásunkkal hozzájárulunk az internetes keresések eredményesebbé tételéhez! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy mivel a Keresőháló az elmében zajló nyelvi gondolkodás mintáit követi és modellezi, a Keresőhálót akkor is eredményesen tudja majd használni, amikor saját maga, fejben keres egy-egy olyan szót vagy kifejezést, amely éppen nem jut eszébe, tehát a közlési szándék gerjesztette jelentés az agyban aktív ugyan, a szó maga viszont inaktív. Valamint akkor is, amikor mondanivalójának, fogalmazásának pontosabb vagy a kívánt stílusba leginkább beleilleszkedő, semlegesebb, választékosabb, ritkább vagy közkeletűbb, esetleg idegen nyelvi formáit keresi. A Keresőháló egyértelmű segítséget nyújt továbbá a nyelvi gondolkodás, az anyanyelvi jártasság és a helyesírási készségek fejlesztésére is.

További örömünkre szolgál, ha a magyar nyelvi jelentéshálót esetleg az értelmi-tartalmi kereséstől függetlenül is, önmagáért, illetve rajta keresztül a magyar nyelv gazdag kifejezőeszközeinek élményszerű felfedezésére is használja majd. Jelenleg ugyanis a Keresőháló a jelentés szerint kódolt szavakon és linkeken kívül (kedvcsinálóként) a kereséshez nem feltétlenül szükséges, példamondatokkal gazdagított és lexikográfiai rövidítésekkel, jelekkel, megjegyzésekkel feltöltött, teljes állományt tartalmazza, ingyenesen elérhetően. Kellemes barangolást kívánunk a játékos szavak és az azokat tartalommal megtöltő jelentések végtelen és varázslatos szövevényében!

A Keresőháló az Oktatási Minisztérium támogatásával létrejött kísérleti projekt, amely a LangBridge Kft. szemantikai szerveződésű nyelvi adatbázisára, a Nyelvtárra épül. A használattal kapcsolatos jogi tudnivalókat lásd itt.© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika