Felhasználói szerződés

1. A szerződés tárgya és a szerződő felek

A jelen szerződés tárgya a LangBridge Kft. Keresőháló elnevezésű, az internetes keresésben alkalmazható "keresőkifejezés" összeállítását szemantikai szerveződésű nyelvi adatbázissal segítő rendszer (a továbbiakban "szolgáltatás" felhasználása. A Keresőháló internetes oldalára ("www.nyelvtar.hu/keresohalo") belépve Ön (a továbbiakban a "Felhasználó") szerződést köt a LangBridge Kft-vel< (a továbbiakban helyenként "Tartalomszolgáltató"), és kötelezettséget vállal annak betartására. Ha a Felhasználó a jelen szerződés feltételeit nem fogadja el, azzal lemond a rendszer használatának jogáról.

2. Szerzői jogok

A Keresőháló tartalma, struktúrája, megjelenése és elnevezése a magyar szerzői jogi törvény és a vonatkozó nemzetközi szerződések oltalma alá esik. A Felhasználó elismeri, hogy a szellemi termékre vonatkozó semminemű jogot nem szerez jelen felhasználói szerződés által. A felhasználó továbbá elismeri, hogy a Keresőhálóra vonatkozó mindennemű tulajdonosi jogok kizárólag a LangBridge Kft-t illetik, és a Felhasználó a jelen felhasználói szerződésben egyértelműen rögzített jogokon túl semmilyen egyéb jogra nem formálhat igényt.

3. Az átruházás feltételei

A Tartalomszolgáltató az adatbázist az Oktatási Minisztérium "IKTA" 2002/123 jelű pályázati támogatása segítségével ingyenesen bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, egyúttal nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad a Felhasználónak az adatbázis használatára, amennyiben a használat megfelel az alábbi feltételeknek (lásd 4. pont). A használati jog időtartama az adatbázis elérhetőségének idejére szól. Ez idő alatt az adatbázis tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül módosulhat, mivel a Tartalomszolgáltató az adatokon folyamatos frissítéseket végez. A használattal járó összes költség ("internetelérés" díja, távközlési díjak) kizárólagosan a Felhasználót terheli.

4. A használatra vonatkozó megkötések

A Felhasználó elfogadja, hogy az adatokat a böngészőprogram által ideiglenesen a Felhasználó számítógépére letöltött fájlokon kívül semmilyen egyéb formában (elektronikus vagy nyomtatott) nem reprodukálhatja, más formátumra azokat nem konvertálhatja, kivéve egy-egy szócikk vagy jelentésközpont személyes jegyzetként, oktatási vagy szemléltető célzattal történő kinyomtatását. A Felhasználó az adatbázis adatait harmadik fél számára nem biztosíthatja semmilyen ingyenes vagy fizetős szolgáltatásként vagy termékként, ha erről külön szerződésben nem egyezett meg a LangBridge Kft-vel. A Felhasználó a Keresőháló adatainak felhasználásával írt publikációkban köteles feltüntetni az alábbi hivatkozást:

Forrás: Keresőháló - szemantikai szerveződésű nyelvi adatbázisra épülő tartalomkereső. "www.nyelvtar.hu/keresohalo", LangBridge Kft., Budapest, 2005.

5. A kárfelelőség kizárása

A Tartalomszolgáltató az adatbázis használatát "jelen formában" engedélyezi, bármiféle garancia nélkül, legyen az közvetlen vagy közvetett garancia, beleértve de nem korlátozva a garancia kizárását a rendeltetésszerű használatra vonatkozó garanciára. Az adatbázis minőségének és használhatóságának minden kockázata a felhasználót terheli. Amennyiben a közölt adatok hibásnak bizonyulnak, mindennemű ebből származó költség a felhasználót terheli. A LangBridge Kft. semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek az adatbázissal kapcsolatban vagy az adatbázis használatából vagy használatra képtelen állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből keletkeznek, ideértve azt az esetet is, ha az üzemzavar, adatvesztés vagy információtovábbításból eredő késedelem vagy egyéb veszteség harmadik fél kárára történik. 

A Keresőháló felhasználásához szükséges teljes dokumentáció megtekinthető a "www.nyelvtar.hu/keresohalo" címen. További felhasználói támogatást a Tartalomszolgáltató csak külön szerződés alapján biztosít.

Minden egyéb jog, amelyet a jelen szerződés nem rögzített, kizárólagosan a Tartalomszolgáltatót illeti.

LangBridge Kft.

Budapest, 2005. február 15.© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika